ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
МАЈДАНПЕК
Светог Саве бр. 31
Тел./Фах. 030/581-580, 030/582-841
Е-маил:
НОВА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈЕ ТРЕНУТНО У ПРИПРЕМИ
Контакт телефони оперативе предузећа:
Техничка служба-пријава кварова: 030-581-580
Бранкован Сузана: 064-6458554
Електричари-лифтаџије:
Веселиновић Слободан: 064-6458549
Водоинсталатери:
Суру Горан: 064-6458548
Перишић Милош: 064-6458556
Лимари-кровопокривачи:
Пупазић Велибор: 064-6458574
Лазаревић Тома: 064-6458568
МБ: 07208294, ПИБ: 100987169
ж/р Комерцијална Банка: 205-48842-32
ж/р Банка поштанска штедионица: 200-2906820101957-37
СЛУЖБА ЗООХИГИЈЕНЕ 064-6458572