Услови коришћења сајта

Последње измењен: 01. август 2023.

Ваш приступ, као и коришћење веб-сајта jpstambeno.rs (у даљем тексту „сајт“) подлеже овим условима коришћења и важећим законским прописима који уређују ову област. Приступом и коришћењем сајта, прихватате ове услове коришћења без ограничења.

Уколико не желите да прихватате ове услове коришћења, молимо вас да напустите сајт.

Интелектуална својина

Сајт и сви текстови, логотипи, графика, слике, аудио и видео материјал и остали материјал на овом веб-сајту (у даљем тексту „садржај“), јесу ауторско право или власништво фирме Јавно предузеће за стамбене услуге Мајданпек (у даљем тексту „ЈП стамбено“) или су на сајт постављени уз дозволу власника или овлашћеног носиоца права.

ЈП стамбено задржава сва регистрована и нерегистрована ауторска права на сајту.

Дозвољено је прегледање, дељење на друштваним мрежама или штампање страница са сајта за личне, научне, непрофитабилне и некомерцијалне намене.

Дозвољено је кришћење и публиковање информација или делова текстова у некомерцијалне, непрофитабилне или научне сврхе уз прецизно наводјење сајта jpstambeno.com као извора података.

Није дозвољено модификовање, копирање, репродукција, објављивање нити продаја било ког материјала укључујући графику, илустрације, текст, информације или услуге доступне на сајту без претходне писмене дозволе ЈП стамбено.

ЈП стамбено ће заштити своја ауторска права, своја права интелектуалне својине и остала сродна права, као и друга права, у највећој мери дозвољеној законом, укључујући и кривично гоњење.

Информације које добијамо од вас и њихова употреба

Сајт не сакупља информације о вашем личном идентитету.
Сајт задржава право да сакупља следеће информације о својим корисницима:

  • име домена са ког је приступљено сајту,
  • датум, време и место одакле се приступа сајту,
  • УРЛ адреса са које је кликнуто приступљено на линк за приступ Сајту,
  • податке који су неопходни за израду редовних статистичких анализа.

Информације о именима домена до којих дођемо не користимо како бисмо Вас лично идентификовали, већ да би на основу тих и других информација измерили број посета сајту, просечно време проведено на сајту, прегледане странице итд. Ове информације користимо искључиво да би измерили фреквенцију посећивања нашег интернет сајта и унапредили његов садржај.

Линкови на друге сајтове

Сајт може садржати линкове других интернет сајтова чији власник или корисник није ЈП стамбено. Такви линкови су обезбеђени искључиво да би Вама пружили што више информација. ЈП стамбено не контролише и није одговорна за рад, садржај, политику приватности или безбедност ових сајтова. ЈП стамбено не контролише садржај или производе или услуге доступне на овим интернет сајтовима. Уколико одлучите да приступите неком од сајтова на које воде линкови са нашег сајта, чините то на сопствену одговорност.

Изузеће од одговорности

Сајт користите на сопствени ризик. ЈП стамбено није одговорана за материјалну или нематеријалну штету, директну или индиректну која настане из коришћења или је у некој вези са коришћењем Сајта или његовог садржаја.

Промена Сајта без претходне најаве

Овај сајт је динамичан и временом ће се мењати без претходне најаве. Корисници овог сајта су стога у потпуности одговорни за проверу тачности, потпуности и подобности садржаја који се на њему налазе.

Измене ових услова коришћења

ЈП стамбено задржава право да измени ове услове коришћења у било ком тренутку.